V zákulisí Eurotelu – jak se hlídá síť

Náš nejstarší mobilní operátor se ve svých reklamách vychloubá, že má nejkvalitnější síť, která je pod tím nejlepším dozorem a která se navíc pyšní certifikátem ISO 9001:2000. Chcete vědět, jak je to se sítí Eurotelu doopravdy? To se dozvíte v našem článku.
V zákulisí Eurotelu – jak se hlídá síť

Vidíme, analyzujeme, opravíme – NMC

Základem stability každé GSM sítě je tzv. NMC (Network Monitoring Center). Cokoliv se v síti stane, tak se to tu dozvědí. Každý mobilní operátor si řeší postup při výskytu problému jinak, ale v jádru lze říci, že postupy u každého z nich nejsou příliš odlišné.

NMC Eurotelu je umístěno v budově Českého Telecomu v Praze. Ve spleti nejrůznějších chodeb a chodbiček zde najdete jedny, naprosto obyčejné a ničím se od ostatních nelišící, dveře, za kterým najdete hned další troje dveře. Jakmile otevřete s pomocí speciální identifikační karty ty prostřední z nich, tak před vámi vyvstane obrovská místnost, s obrovskou obrazovkou na protější stěně – srdce sítě Eurotel – NMC.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

NMC Eurotelu má celkem 25 stálých zaměstnanců, z nichž se 6 honosí titulem specialista NMC, 17 jsou operátoři a 6 z nich dělá vedoucí směn. NMC pracuje 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, včetně státních svátků a dnů pracovního volna. Přes den se tu potkáte celkem s šesti operátory, z nichž pět z nich se stará o GSM a jeden má na starosti analogovou síť T!P a doplňkové služby (GSM InfoText, VoiceMail, apod.). Kromě těchto lidí je zde samozřejmě také vedoucí směny. Přes noc tato obrovská místnost takřka zeje prázdnotou, a tak tu kromě vedoucího směny naleznete jen dva operátory, kteří se starají o obě sítě. Je nutné ale podotknout, že zatížení obou sítí je v noci poměrně dost nízké, a tak i výskyt chyb, které by potřebovaly akutně vyřešit není tak velký jako přes den.

I když by se vám počet operátorů v NMC mohl zdát na první pohled malý, tak ve skutečnosti jich je akorát. Většinu dohledu totiž vykonává systém WatchMark Pilot a WatchMark Control, který má mimo jiné ve své výzbroji i další český operátor – Oskar. O vyhodnocování údajů o zatíženosti sítě, využití jednotlivých služeb, apod. se pak stará Nokia Network Data Warehouse, který přispívá jednak k analyzování veškerých údajů potřebných k dalšímu rozšiřování sítě a kapacity jejích jednotlivých prvků, a jednak poskytuje nejrůznější důležité statistické údaje. Kromě toho však Eurotel vyvinul také vlastní software – SDMT (System Database Managing Tool), který především umožňuje spravovat konfiguraci jednotlivých síťových prvků a NPES (Network Planning Expert System), který je určen pro pomoc při plánování sítě. Oba dva tyto systémy Eurotel neustále vyvíjí a doplňuje je o další funkce.

V případě fyzické destrukce či jakékoliv jiné závažné poruchy NMC Eurotelu se operátoři rozjedou k jednotlivým MSC, odkud mohou spravovat síť v podstatě stejným způsobem jako v NMC, a to včetně detekce chyb a trouble ticketingu (viz dále).

Jak vypadá síť Eurotelu zevnitř

Eurotel ve svých reklamách slibuje svým zákazníkům nejspolehlivější síť, což se mu minimálně za poslední rok docela i vyplňuje. Podívejme se teď ale, co vede Eurotel k tak sebevědomému tvrzení.

Každá BTS (NMT i GSM jich má dohromady 3030 – celkem 7455 sektorů) neboli ten stožár, který vidíte v posledních letech doslova na každém kroku, a který vašemu mobilnímu telefonu umožňuje komunikaci se sítí, má u Eurotelu záložní baterie, které jsou schopny při výpadku napájení dodávat elektrický proud po 2 až 20 hodin. V případě delšího výpadku je pohotovostní jednotka připravena přivést mobilní generátor s výkonem od 2 do 100 kVA. V případě, že se vyskytne závada na zařízení, o které se stará nějaký subdodavatel (například klimatizační jednotka), tak daná společnost na místo vyšle spolu s technikem Eurotelu také svého technika (pokud je to v daném případě nutné). Časový limit pro opravu kterékoliv BTS Eurotelu jsou 4 hodiny od vyskytnutí závady.

Dalším, velice důležitým prvkem sítě, je BSC (Base Station Controller), což je zařízení, které navzájem spojuje několik BTS a mimo jiné mezi nimi také umožňuje spojovat hovory. Každé BSC má na starosti v podstatě jeden okres. Napájení všech BSC Eurotelu je zálohováno generátory s automatickým startem a výkonem od 17,5 do 30 kVA, které mají zásobu nafty na 48 hodin provozu. V případě jejich nefunkčnosti jsou připraveny 250 VA chloridové baterie, které postačí na 12 hodin provozu bez externího napájení. Jakákoliv závada na BSC by měla být odstraněna do 4 hodin.

Každé BSC (těch má Eurotel celkem 75) je pak propojeno s MSC (Mobile Switching Center), což v podstatě není nic jiného než „mobilní telefonní ústředna.“ K propojení slouží radiové či kabelové datové spoje SDH. Aktivní prvky datové sítě (switche, repeatery, apod.) mají stejné zálohování jako samotná BSC. Páteřní síť Eurotelu má však ještě jednou obrovskou výhodu – veškeré datové spoje mezi BSC a MSC jsou vystavěny v kruzích. Když se z nějakého důvodu přeruší spojení mezi dvěma BSC, tak se veškerý provoz přesměruje na druhou stranu, po zbytku kružnice. Samotná MSC pak mezi sebou mají ještě záložní datové spoje pronajaté od Českého Telecomu. V některých lokalitách pak kromě kabelového spoje existují záložní vysokorychlostní bezdrátové spoje.

Nyní se dostáváme prakticky k nejdůležitější komponentě mobilní sítě – MSC. Eurotel má celkem 18 MSC (v podstatě jedno MSC na kraj), přičemž má ještě dvě hlavní MSC, které jednotlivé „podústředny“ navzájem propojují. V případě vypadnutí jednoho z hlavních MSC přebírá to druhé veškerý provoz. Aby bylo toto možné, tak je kapacita obou hlavních MSC výrazně předimenzovaná, takže jejich zatížení nikdy nedosáhne ani 50% jejich kapacity. Všechny MSC jsou vybaveny dieselovým generátorem s výkonem 300 až 600 kVA a naftou pro 30 hodin provozu. Kromě toho jsou zde také chloridové baterie s kapacitou 1,5 kVA, které jsou schopny MSC „živit“ po dobu osmi hodin. Veškeré závady na MSC by se měly řešit nejpozději do 4 hodin od jejich vyskytnutí.

Nad MSC, pokud by se to tak dalo vůbec označit, stojí HLR (Home Location Register) – databáze všech účastníků, jejich nastavení, povolených služeb, apod. Pokud vás MSC nenajde v HLR, tak se do sítě vůbec nepřihlásíte. Dalo by se tedy říci, že HLR je v podstatě tím nejdůležitějším, co každá mobilní síť v sobě skrývá. Eurotel má proto HLR hned tři. Jeden, který při běžném provozu obsluhuje zákazníky Eurotelu, druhý, který slouží jako záložní a v případě výpadku HLR převezme jeho funkci a třetí, Back-up HLR, který je ukryt na bezpečném místě a v případě destrukce či výpadku prvních dvou převezme jejich funkci.

Houstone, máme problém!

Možná by vás zajímala odpověď na otázku, co se stane, když se někde v síti Eurotel vyskytne chyba. Postup je následující – v NMC se objeví chybové hlášení a operátor je nucen ihned vystavit tzv. trouble ticket (jakýsi záznam o závadě). Jakmile je tento trouble ticket vyplněn a odeslán, tak přijde příslušnému regionálnímu technikovi (a případně i jeho nadřízenému) SMS notifikace. Regionální technik si pak popis závady může přečíst buď přes WAP, WEB a nebo pomocí Remedy Clienta, což je aplikace, která poskytuje po firemním intranetu přístup k celému systému trouble ticketingu. Jakmile se seznámí se závadou, tak musí zahájit její řešení. Na to má přesně 60 minut. Pokud by závada byla rozsáhlejšího typu nebo by si s ní sám nevěděl rady, tak kontaktuje Technického specialistu, ten musí problém vyřešit do 120 minut od jeho nahlášení. V případě opravdu extrémního problému technického rázu je pak na řadě pohotovostní technik společnosti Nokia, od které má Eurotel zakoupenu celou síť. Celý tento systém řešení závad funguje 24 hodin denně.

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Eurotel – nejlepší pokrytí široko daleko

Další z oblíbených reklamních sloganů má za úkol kontrolovat Oddělení kvality sítě. To provádí po celý rok nejrůznější měření kvality pokrytí, a to jak pro sítě Eurotel T!P a Eurotel GSM Global, tak pro sítě Oskar a Paegas. K měření slouží 6 měřících vozů Mitsubishi Pajero + 1 vůz záložní. Kromě měřících vozů se pak používají také speciální in-door měřící jednotky pro měření kvality pokrytí uvnitř budov. Měření probíhají tak, že telefon umístěný v mobilní měřící jednotce naváže spojení s měřící jednotkou pevně umístěnou v měřícím středisku. Kvalita tohoto hovoru se pak pečlivě analyzuje a později vyhodnocuje. Každý hovor přes každého operátora trvá přesně 90 sekund a po každém hovoru následuje 30 sekund pauza. Hovory jsou uskutečňovány v nepřetržitě, po celou dobu měření.

Pro operátora je pak nejdůležitější informace o tom, kolik hovorů nebylo možné navázat kvůli špatnému pokrytí (NSR – No Service Rate), kolik hovorů nešlo uskutečnit kvůli přetížení sítě (CBR – Call Blocking Rate) a kolik navázaných hovorů „spadlo“ (CDR – Call Drop Rate). Kromě toho se také vyhodnocuje kvalita zvuku přenášeného hovoru, kterou charakterizuje VQM (Voice Quality).

Oddělení kvality sítě provádí v průběhu roku následující měření:

  • 12 měst s více jak 100 000 obyvateli – nejméně dva dny v měsíci
  • 13 měst s více jak 50 000 obyvateli – jednou za tři měsíce
  • 18 000 km silnice první třídy a třídy E – dvakrát ročně
  • měření 73 okresů – jednou za dva roky
  • měření 66 letních a 64 zimních rekreačních oblastí – jednou ročně
  • měření 124 největších hypermarketů
  • speciální měření (problémové lokality, významní zákazníci)
  • kontrolní měření pro ČTÚ
  • in-door měření

Klepněte pro větší obrázek Klepněte pro větší obrázek

Diskuze (45) Další článek: Amerika bojuje se spamem

Témata článku: Operátoři, O2, EU, Net Monitor, Síť, Špatné pokrytí, Euro, Páteřní síť, Zákulisí, Telefonní ústředna, Stará nokia


Určitě si přečtěte

Předpověď počasí od Českého hydrometeorologického ústavu slibuje nejpřesnější data

Předpověď počasí od Českého hydrometeorologického ústavu slibuje nejpřesnější data

Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) už nedodává pouze data, má dvě aplikace pro Android Těšit se můžete na jednoduché uživatelské rozhraní a dostatek informací Chybí naopak jakékoliv možnosti nastavení a postrádáme také widgety

Filip Kůžel, Jozef Cmar | 9

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Milan Měchura]

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Milan Měchura]

** Do telefonu si instaluji vždy zhruba padesátku aplikací ** Nejčastěji jsou zastoupeny aplikace pro sport a zpravodajství ** Najdou se však i některé nešvary (hry), kterými si občas krátím čas

Milan Měchura | 13

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Odlehčená verze prvních hodinek Xiaomi Huami Amazfit Xiaomi Huami Amazfit Bip míří do ČR za cenu 2 500 Kč Mají vestavěnou GPS a slibují výdrž až 45 dní

Petr Březina | 62

Virtuál Heyah má pohádkovou nabídku: Všechno bez limitu a 10 GB za 160 Kč

Virtuál Heyah má pohádkovou nabídku: Všechno bez limitu a 10 GB za 160 Kč

** Ano, pro kartu s neomezeným tarifem musíte za hranice ** U nás byste se nedoplatili, v Polsku je to ale jiné, pohádkové ** Jak může být tak levný? Ptejte se, jak jinde můžou být tak drazí...

Aleš Pospíšil | 47