V zákulisí operátorů: jak Oskaráci hlídají svoji síť, část první

NMC neboli Network Management Center je nedílnou součástí každé GSM sítě. Lidé, kteří v něm pracují, mají jen jeden úkol – sledovat síť a v případě závady ji rychle opravit, ať již na dálku nebo za pomoci techniků. Pokud vás zajímá, jak vypadá život z druhé strany vašeho mobilu, přečtěte si náš exkluzivní článek.
V zákulisí operátorů: jak Oskaráci hlídají svoji síť, část první

Začínáme...

Venku je trocha sněhu a já spolu s Tomášem Richtrem, supervisorem Oskarova NMC, jedu do Hi-Tech Centra, místa, odkud se řídí Oskarova síť. Po cestě Tomáš vyřizuje ještě pár pracovních telefonů. V 9:00 vstupujeme do Hi-Tech Centra. Po krátké bezpečnostní proceduře dostávám kartu, která mi umožní přístup do některých částí Hi-Tech Centra. Spolu s Tomášem jdeme do místnosti, kde je umístěno NMC, respektive místnost s několika počítači a s obrovským displejem, na kterém je zobrazena celá síť.

Klepněte pro větší obrázek

V pravé půlce se nachází mapa republiky, uprostřed meteorologická mapa se stavem oblačnosti nad Českou republikou za posledních dvanáct hodin a druhá mapa s detekcí blesků za posledních devadesát minut. Pod nimi je pak velká elektronická nástěnka, kam se umísťují důležité informace pro operátory NMC. Dnes tu najdeme například informaci o tom, že všechny alarmy z BTS (vysílačů), které se týkají nízké teploty, se mají psát ještě do zvláštního souboru. Vzhledem k tomu, že je venku pět stupňů pod nulou, tak jich asi nebude málo. Na levé straně displeje je pak zobrazena mapa Prahy, kterou mají na starost operátoři té části sítě, kterou dodal Siemens.

Jak vypadá NMC

V místnosti jsou celkem tři řady stolů, přičemž každá řada je umístěna výš než ta předchozí tak, aby všichni pracovníci NMC mohli vidět na displej na čelní stěně. V každé řadě je osm počítačů, které jsou v případě dolních dvou řad vybaveny TFT displeji. Celou místnost pak na dvě části dělí úzká ulička. Když síť začínala, tak v Oskarově NMC pracovalo mnohem více lidí, teď jsou tu jen dva na tu část sítě, kterou dodal Ericsson, ti sedí vpravo, a dva na část sítě od Siemense, ti sedí vlevo. Pravidelně se tu střídají čtyři směny po čtyřech lidech a jeden pracovník chodí pouze přes den pomoci odlehčit dennímu náporu.

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Kromě nich tu také pracují také tři transmission inženýři neboli odborníci, kteří se starají o páteřní síť, mikrovlnné spoje a repeatery, ti mají místo v poslední řadě vlevo. Naproti nim pak sedává supervisor NMC, který nad tím vším dohlíží. Na počítači v pravém horním rohu pak běží program, který dělá dozor nad Oskarovým WAPem. Většinou u něj ale nikdo nesedí, protože WAP je asi tou nejméně poruchovou částí sítě, a tak se stačí jen jednou za hodinku podívat, jestli je vše v pořádku. Hned vedle tohoto počítače je ještě jeden, který se stará o komunikaci s řízením letového provozu na ruzyňském letišti, k čemuž používá dvě speciální antény umístěné přímo vedle něj.

Trocha teorie

Než se zaměříme na to, jak vypadá práce jednotlivých lidí v NMC, tak se krátce podíváme na to, jak vlastně vypadá taková síť. Pro běžné smrtelníky jsou pravděpodobně nejviditelnější částí sítě BTS, ty jsou obvykle připojeny mikrovlnnými spoji k BSC (Base Station Controler = kontrolér základnových stanic). BSC pak bývají připojeny pomocí vysokorychlostních SDH spojů (popřípadě pronajatými datovými linkami) k MSC (Mobile Switching Center – telefonní ústředna pro mobilní síť). Konkrétně u Oskara jsou použity vždy dva spoje – jeden hlavní a jeden záložní. MSC jsou pak propojena pomocí dalšího datového spoje s HLR (Home Location Register = databáze uživatelů sítě). Kromě toho se najde i spousta dalších více či méně významných prvků a datových spojů, ale tohle jsou alespoň ty nejdůležitější. Část sítě, kterou dodal Ericsson pak oproti té části od Siemense obsahuje podstatně méně BSC (protože mají podstatně vyšší kapacitu) a má navíc další síťový prvek. Jedná se o DXX, což je prvek, který v podstatě funguje jako switch („skříňka,“ kam se zapojují datové kabely) pro mikrovlnné či kabelové spoje mezi jednotlivými BTS a BSC. Pokud byste se chtěli dozvědět o fungování sítě něco víc, pak si přečtěte tento článek. Pro pochopení zbytku článku to však není důležité.

Celé území Moravy, jižních a východních Čech pokrývá síť, kterou Oskarovi dodal Ericsson (pracovně se ji říká Východní - East), zbytek Čech pak dodal Siemens (ta nese pracovní název Západní - West). Co se počtu uživatelů týče, tak každá z těchto částí pokrývá přibližně 50% Oskarových zákazníků. Západní část je pak rozdělena na dva menší celky – Prahu a zbytek. Důvod je prostý, díky velkému množství BSC a díky velkému provozu se Praha prostě monitoruje zvlášť. Operátoři, kteří monitorují Východ pak mají na starost ještě všechny 4 MSC.

Lidé za počítačem

Práce v NMC není rozhodně nikterak jednoduchá. Sebemenší přehlédnutí může znamenat vážný problém a operátoři NMC mnohdy nemají čas si ani zajít na oběd. Nikomu z nich to ale moc nevadí. Svoji práci mají rádi, a soudě podle vlastních zkušeností, vytvářejí dobrý kolektiv. Jejich práce obnáší stovky telefonických hovorů a tisíce chybových hlášek denně. Každé otevření dveří, každý pohyb uvnitř BTS, každé snížení teploty, to vše se v NMC hned zobrazí jako chybová hláška. Každou chybovou hlášku je třeba přečíst a posoudit, jak se bude vzniklá situace řešit.

Například pokud BTS hlásí otevření dveří, je třeba prověřit, jestli se tou dobou nemají provádět nějaké údržbové práce. Technik, který práce provádí by se sice měl dopředu ozvat telefonem, ale i on je člověk a někdy prostě může zapomenout. Operátor NMC je pak povinen technikovi, který má v systému nahlášenou údržbu dané BTS zavolat, jestli je opravdu uvnitř. Pokud tam není, tak je třeba ihned kontaktovat službu konajícího technika (tzv. on-calla) a případně i příslušnou policejní stanici. Doba případného zásahu proti takovému nevítanému hostu pak bývá velmi krátká.

Pojďme si ale představit jednotlivé operátory NMC z jedné konkrétní směny. Jaká je náplň jejich práce? A co vůbec dělají?

Klepněte pro větší obrázek

Klepněte pro větší obrázek

Christian spolu s Petrem a Mílou (která má ovšem dnes dovolenou) mají na starosti Ericsson. Stejně tak ale umí ovládat i Siemens, a tak, když je třeba, občas pomohu i svým kolegům přes uličku. Jejich práce spočívá v tom, že sledují všechny alarmy na Východě a starají se o všechny MSC. Kromě toho také pravidelně testují, zda jsou funkční některé další důležité prvky jako dobíjení kreditu u Oskaret, Oskarova Samoobsluha, apod. K tomu jim dopomáhá software společnosti WatchMark, který již v ČR delší dobu používá Eurotel.

Klepněte pro větší obrázek

Roman má na starosti Siemens. Také on je schopen pomoci při správě druhé poloviny sítě, tedy Východu. Dnes je tu sám, protože jeho kolega Vašek náhle onemocněl. Je ale celkem klidný den, takže mu jeho absence příliš nevadí. V běžném provozu má vždy jeden z operátorů Siemens na starosti Prahu a druhý zbytek Západu. I zde se přechází na WatchMark, a tak je třeba průběžně kontrolovat, zda všechny alarmy ze Siemens OMC-B (software pro správu sítě) se zobrazují také ve WatchMarku a naopak. Jeho práce se od práce Christiana a Petra příliš neliší. Desítky telefonů a stovky méně či více důležitých alarmů denně, to je jeho každodenní chléb.

Klepněte pro větší obrázek

Petr, Petr a Jirka (druhý Petr byl touto dobou nemocný) jsou tzv. transmission inženýři neboli lidé, kteří mají na starosti radiovou část sítě. Také oni mají svůj software na správu radiové části sítě a také oni používají WatchMark. Jejich práce je o něco méně náročná, ale o to důležitější. Na rozdíl od řekněme komunikační části sítě jako jsou BTS, BSC a MSC totiž každý alarm u radiové sítě znamená nějaký reálný problém, který je potřeba co nejdříve vyřešit. Petr a Jirka se starají o repeatery (zjednodušeně řečeno zesilovače signálu), SDH spoje, mikrovlnné spoje, atd. Na dálku mohou zjistit závadu v kterémkoliv přenosovém zařízení. Software, který mají k dispozici jim vždy umožňuje spravovat u každého spoje jeho komunikační část (modem) a jeho radiovou část (anténu).

Takový normální den

Dnešek je takový normální, spíše klidnější, den, za který jsou pracovníci v NMC u kteréhokoliv operátora vždycky vděční. Christian má puštěné své oblíbené internetové rádio a spolu s Petrem pročítá málo významné alarmy. Většinou se jedná o teplotní alarm nebo o otevřené dveře, takže do toho všeho zvoní střídavě všechny telefony, kterých v NMC opravdu není málo. Roman zatím kontroluje Západ, který je dnes evidentně o něco klidnější než Východ, což bývá ostatně téměř vždy. Transmission inženýr Petr mezitím kontroluje radiovou část sítě a Tomáš dělá statistiky za uplynulý týden a občas se podívá do WatchMarku na červené a oranžové alarmy. Ty jsou totiž nejzávažnější, ostatní alarmy jsou víceméně informativního rázu a denně se jich objeví několik set.

Klepněte pro větší obrázek

V případě NMC jsou statistiky poměrně důležitou záležitostí. Mnohdy dokážou odhalit rodící se problém či rodící se zlepšení v servisních postupech. Všichni operátoři se také podle nich snaží dohledat místa, kde vzniká prodlení při řešení nejrůznějších problémů, aby pro příště dokázali podobné problémy řešit rychleji a efektivněji. Jen tak pro představu, nejdůležitější jsou tzv. Service affecting problems (neboli problémy ovlivňující funkčnost nějaké služby), ty mají být u Oskara vyřešeny nejdéle do 4 hodin od nahlášení, většinou se je ale daří řešit mnohem rychleji. Další důležité číslo je to, které říká, jak dlouho trvá, než se problém od okamžiku, kdy se vyskytne v systému dostane k technikovi, který problém může odstranit. Minulý týden to bylo v průměru do osmi minut, přičemž limit je čtvrt hodiny. Když si představíte, že větší problém nechodí nikdy sám, a že na každou část sítě jsou dva operátoři, tak to je nepochybně docela dobrý výkon. A jak vůbec vypadá taková práce operátora NMC?

Pokračování naleznete v tomto článku.

 

Diskuze (26) Další článek: Samsung SGH-N500: Korejec bez antény

Témata článku: Operátoři, Vodafone, Nejrůznější problém, Zákulisí, Telefonní ústředna, Páteřní síť, Síť, Operátor, Oskar, Nástěnka, Síťový prvek, Důležité číslo, Reálný problém


Určitě si přečtěte

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

Xiaomi Mi 8 zatopí top Androidům. Má špičkový foťák a 3D odemykání obličejem

** Vyzkoušeli jsme novinku, která se prodává zatím jen v Číně ** Mi 8 se chlubí vysokým výkonem a velmi dobrým fotoaparátem ** Pokud bude česká cena rozumná, může to být hit

Jan Láska | 21

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

RECENZE: Xiaomi Redmi 5 Plus — znovu trefa do černého

** Redmi 5 Plus nabízí velký 6palcový FullHD+ displej i dostatečný výkon ** Oproti minulé generaci dokázalo Xiaomi zapracovat na fotoaparátu ** Celková vyváženost vč. rozumné ceny ho předurčuje k úspěchu

Milan Měchura | 34

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

RECENZE: Honor View 10 — prvotřídní výkon za polovic

** Velmi zajímavý poměr cena/výkon ** Na špičku ztrácí jen v okrajových oblastech ** Správný mix užitečných technologií bez moderních výstřelků

Martin Herodek | 15

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

** Honor 10 opět přichází se skvělým poměrem ceny a výkonu ** Za přijatelnou cenu nabízí bohatou ochutnávku ze světa nejlepších ** Nastávající tuctovost displejů s výřezem zahání zády s odlesky duhy

Jakub Vrbacký | 40

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

** Vzhled na prvním místě, vše ostatní se musí podrobit ** Nejedná se však pouze o převlečenou Nokii 8, nabídne víc ** Za nevšední design platí samozřejmě jistou daň, a ne jednu **

Milan Měchura | 10

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

** Bezrámečkovost ve známé podobě se špičkovou výbavou i foťákem ** Vítanou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení ** V neposlední řadě zaujme také svou lákavou cenou.

Martin Miksa | 39

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

** Donedávna jsem používal Windows 10 Mobile, změna bolela ** Co není na očích, neexistuje, takže mám jedinou plochu ** Důležitým pomocníkem je Nova Launcher s bohatým nastavením

Jakub Vrbacký | 31