Válka operátorů vrcholí: budeme volat dráž nebo levněji?

Situace mezi našimi operátory čím dál tím více vyhrocuje. Zatímco v srpnu začalo pozvolna přituhovat, během září a října se boj již podstatně přitvrdil. ČTÚ má v nejbližších hodinách až dnech rozhodnout o nové výši propojovacích poplatků. Teď jsou ve hře již opravdu velké peníze!
Válka operátorů vrcholí: budeme volat dráž nebo levněji?

Historie telekomunikační války

První přiostřený konflikt se objevil již v červnu letošního roku, kdy Paegas zpočátku odmítl zpřístupnit nové číslo Oskarlinky ze své sítě.
Tenkrát Paegas komentoval celou záležitost takto:

„Společnost RadioMobil, a. s., má se společností Český Mobil, a. s., ještě několik nedořešených bodů jednání. Volání na nová čísla infolinek je pouze jeden z těchto bodů. Rádi bychom celý tento problém řešili komplexně a ne po jednotlivých bodec.“

Oskar na to ústy výkonné viceprezidentky Karly Stephens odpověděl:

„Oskar je velmi zklamán tímto postupem, který dle společnosti Český Mobil odporuje volné soutěži a pravděpodobně je i v rozporu se zněním platných předpisů a zákona o telekomunikacích.“

Poté následovaly dvě Oskarovy stížnosti k ČTÚ a po pár dnech se celá situace vyřešila.

V pozadí této kauzy se však vyvíjel podstatně závažnější problém - společnosti Eurotel a RadioMobil doposud nepodepsaly propojovací dohody s Českým Telecomem (dále jen ČTc). Oskar ji podepsal 1. 7. 2001 s tím, že ČTc bude platit za ukončení hovoru v jeho síti pouze 3 Kč/min., za což mu ČTc nabídne propojení do sítí Eurotel a Paegas za 3 Kč/min.

Podle slov zástupců RadioMobilu však ČTc přestal počátkem roku RadioMobilu za propojení platit, za což na něj RadioMobil podal stížnost k ČTÚ. V červenci ČTc stanovil, že bude platit (a zpětně doplatí) Paegasu za propojení hovorů do jeho sítě pouze 3 Kč/min. (tedy stejně jako Oskarovi) namísto RadioMobilem požadovaných 7,50 Kč/min.

RadioMobil pak na adresu ČTc a Oskara prohlásil:

„Dohoda Českého Mobilu s Českým Telecomem je snahou vzbudit dojem nové tržní ceny.“

Český Telecom však vidí 3 Kč/min. jako reálnou cenu za propojení. Kromě toho také uvedl:

„V současné době není uzavřena dohoda o cenách za propojeni pro letošní rok. ČTc proto v tomhle směru postupuje podle telekomunikačního zákona. Cena za propojeni musí splňovat několik atributů - nesmi být diskriminační, ceny za  propojení musí být ověřitelné výpočtem a musí vycházet z nákladů na  propojení, včetně přiměřeného zisku. Návrhy RadioMobilu pohybující se mezi 7,50 a (za nějaký čas) 5,50 Kč za minutu takové podle našeho názoru nejsou. To, že má cena na úrovni 3 Kč reálny základ, potvrzuje i naše dohoda s dalším z mobilních operátorů - Českým Mobilem.“

Trnem v oku Eurotelu a RadioMobilu však byla i druhá část propojovací dohody mezi Českým Mobilem a ČTc, a to možnost propojovat hovory do jejich sítí tranzitem přes síť ČTc za pouhé 3 Kč/min. namísto 6,50 Kč/min., které si mobilní operátoři za vzájemné propojení účtují. Jelikož více hovorů směřuje z Oskara do Paegasu a z Oskara do Eurotelu, tak začal Oskar tuto možnost poměrně rychle využívat. Přes ČTc pak směřoval hovory, které přibližně odpovídaly počtu minut, o které se volalo z Oskara více do Eurotelu a Paegasu než z Eurotelu a Paegasu do Oskara.

To se ale RadioMobilu příliš nelíbilo, a tak podal na Oskara stížnost k ČTÚ, ve které říkal, že Oskar svým jednáním porušuje propojovací dohodu. Kromě toho pak na adresu Oskara pronesl nejednu kritiku:

„Český Mobil má nízkou zákaznickou cenu, což způsobuje převahu odchozího provozu, což má za výsledek snížit cenu ostatních mobilních operátorů kamkoliv k nule. Provozní ztráty Českého Mobilu mu neumožňují pokračovat v dotaci vysokého provozu do ostatních mobilních sítí.“

Oskar na to ústy svého tiskového mluvčího Igora Přerovského ihned zareagoval:

„Hodnotit ústy představitele konkurenčního operátora finanční situaci jiného operátora v jeho nepřítomnosti je nevhodné. O osobní etice představitele takové firmy, který tak činí vědomě, si může udělat úsudek každý sám.“

To bylo asi poprvé, kdy jeden operátor začal hodnotit chování jiných operátorů.

Pár dní na to společnost Eurotel zablokovala hovory ze sítě Oskar, které směřovaly tranzitem přes síť ČTc, protože se domnívala (a stále domnívá), že tím Oskar porušil propojovací dohodu:

„Domníváme se, že oboustranně závazné smlouvy by se měly dodržovat. Nechápeme, proč Oskar porušil propojovací dohodu, kterou před půl rokem sám podepsal,“ uvedl tiskový mluvčí společnosti Eurotel Praha, Jan Kučmáš.

Oskar tak musel v případě Eurotelu posílat opět všechny hovory přes přímé propojení za 6,50 Kč/min. Český Mobil se však domnívá, že tranzitní propojení se sítí Eurotel není porušení propojovací dohody, a tak vzápětí k ČTÚ podal stížnost na Eurotel za porušování Telekomunikačního zákona.

ČTÚ rozhodne o cenách propojení

ČTÚ koncem října oznámil RadioMobilu, že bude muset ze svého výpočtu výše propojovacího poplatku vyřadit náklady na dotované telefony, což pomůže tento propojovací poplatek snížit. Generální ředitel společnosti RadioMobil, Roland Mahler k tomu uvedl toto:

„Již  současný poplatek, který požaduje RadioMobil za propojení do své mobilní sítě je nižší než je obvyklá úroveň u ostatních evropských operátorů.  Neexistují důvody, proč by tento poplatek měl být stanoven na polovině evropské úrovně, zatímco v případě Českého Telecomu regulátor prosadil dvojnásobek evropských cen. Jedná se snad o další snahu zvýšit předprivatizační cenu Českého Telecomu na úkor operátorů se zahraničním kapitálem?“

Jelikož se snížení propojovacích poplatků již nezadržitelně blíží, tak jsme k tomuto tématu vznesli pár dotazů na naše mobilní operátory.

Jak vidí propojovací poplatky Eurotel

Za společnost Eurotel Praha odpovídal její tiskový mluvčí Jan Kučmáš.

Změní Eurotel ceny hovorného, pokud dojde ke změně výše propojovacích poplatků?

To zatím nelze říci, dokud neznáme cenu, která bude stanovena.

Proč chce Český Telecom a Oskar nižší propojovací poplatky?

To nemůžeme komentovat.

Jaká výše propojovacích poplatků je podle Eurotelu ideální?

Navrhli jsme počátkem roku snížení na úroveň okolo 6,50 Kč/min.

Podle čeho se vypočítává cena za propojení?

Počítají se náklady + přiměřený zisk. Používáme stejnou metodiku jako operátoři v EU a celé to předkládáme ČTÚ. Například přiměřený zisk je na stejné úrovni (v procentech) jako v EU.

Klepněte pro větší obrázek

Jak vidí propojovací poplatky Oskar

Za společnost Český Mobil nám odpovídala její výkonná viceprezidentka Karla Stephens.

Změní Oskar ceny hovorného, pokud dojde ke změně výše propojovacích poplatků?

Oskar je již od svého vstupu na český trh vnímán jako operátor s cenově nejvýhodnější nabídkou poskytovaných služeb. Naše společnost již předjímala výrazný pokles cen za propojení. V tomto smyslu byly vytvořeny koncové ceny nabízené našim zákazníkům na trhu v České republice.

Z jakého důvodu jste očekávali snížení propojovacích poplatků?

Propojovací ceny v  mobilních sítích byly příliš vysoké a neodpovídaly oprávněným nákladům. Na tom se s námi shodují alternativní operátoři a Český Telecom sdružení v APVTS, podobně jako Evropská komise. 13. listopadu 2001 Evropská komise ve své hodnotící zprávě konstatovala že „...propojovací poplatky v ČR účtované mezi konkurenčními sítěmi, které podléhají cenové regulaci, jsou vyšší než srovnatelné poplatky v EU a nebyly stanoveny za použití vhodné nákladové metodologie...“ Ve stejném dokumentu je dále uvedeno „...k pokroku došlo v telekomunikačním sektoru, problémem zůstává harmonizace s evropskou legislativou ...nákladová orientace (propojovacích) poplatků... vyžaduje naléhavé řešení.“

Již v  současné době činí cena propojovacích poplatků účtovaných různými konkurenčními operátory za propojování hovorů zakončených v mobilní síti 3 Kč. Jedná se o více než 50% rozdíl oproti cenám za propojení, které od Oskara vyžadují ostatní dva mobilní operátoři. Věřím však, že efektivní operátor by mohl jít s cenou ještě pod 3 Kč.

Proč podle Vás chtějí ostatní mobilní operátoři vyšší propojovací poplatky?

Vyšších propojovacích poplatků se dožadují proto, aby zákazníci byli nuceni platit za jejich neefektivnost. Zároveň tím i omlouvají své předražené ceny účtované jejich zákazníkům za volání do konkurenční mobilní sítě.

Klepněte pro větší obrázek

Jak vidí propojovací poplatky Paegas

Za společnost RadioMobil nám odpovídal její tiskový mluvčí Jiří Hájek.

Změní Paegas ceny hovorného, pokud dojde ke změně výše propojovacích poplatků?

Nejprve je třeba znát rozhodnutí ČTÚ. Jsem přesvědčen, že Paegas na českém mobilním trhu vždy nabídne nejvýhodnější poměr mezi cenou a kvalitou svých služeb.

Proč chce Český Telecom a Oskar nižší poplatky?

Požadavek fixních operátorů na stanovení ceny na úrovni 3 Kč/min nemá žádné reálné opodstatnění, nemá obdoby nikde v Evropě a je veden pouze snahou snížit za každou cenu náklady na propojení do mobilních sítí.

Jaká výše propojovacích poplatků je podle RadioMobilu ideální?

Náš návrh je založen na zcela transparentní nákladové kalkulaci předložené ČTÚ. Pro rok 2002 se pohybuje v rozmezí 5 - 5,50 Kč/min.

Podle čeho se vypočítává cena za propojení?

Cena je kalkulována na základě metodiky, jež byla předložena a projednána s ČTÚ.


Poznámka: Všechny citace uvádíme bez redakčního komentáře. K cenám za propojení se opět vrátíme i s ním, až ČTÚ zveřejní nové propojovací poplatky.

 

Diskuze (20) Další článek: Jaké mobily jsou nejprodávanější?

Témata článku: Operátoři, T-Mobile, O2, Vodafone, Ostatní, Vrchol, Nejvýhodnější poměr, Válka, Operátor


Určitě si přečtěte