Více vysílačů, větší pokrytí? Ale kdepak!

V současné době vede v počtu vysílačů Eurotel, Paegas následuje v těsném závěsu a za ním s odstupem následuje Oskar. Víte, kolik toho vlastně vypovídá počet BTS o kapacitě sítě? Platí, že čím více BTS, tím lepší signál? To se právě dozvíte v našem článku.
Více vysílačů, větší pokrytí? Ale kdepak!

Kolik mají naši operátoři BTS

Poslední oficiálně potvrzená čísla, která operátoři poskytli, jsou následující: Eurotel – 3051 BTS, Paegas – 3001 a Oskar – přibližně 1900 BTS. Tato čísla označují aktuální počet základnových stanic, které se nacházejí v řádném provozním režimu. Kromě toho také vlastní každý operátor několik tzv. repeaterů, které (zjednodušeně řečeno) slouží k zesílení signálu sítě a několik BTS, které se v dané době nalézají ve stádiu spouštění, či v testovacím provozu. S žádnou z těchto BTS se však ve výše uvedených číslech nepočítá.

Co vám může říct počet BTS o kvalitě pokrytí

Možná by se vám mohlo na první pohled zdát, že operátor, který má nejvíce BTS musí mít automaticky nejlepší pokrytí a naopak. Ve skutečnosti tomu tak vůbec nemusí být. V ČR mohou všichni tři operátoři používat BTS jak na frekvenci 900 MHz, tak na frekvenci 1800 MHz. BTS na frekvenci 900 MHz přitom dokáže v ideálním případě pokrýt území o poloměru až 35 km od vysílače (kdy jde ještě s menšími problémy telefonovat) a BTS o frekvenci 1800 MHz pak dokáže pokrýt území do vzdálenosti až 3,5 km (někdy i více). Zde se dostáváme k prvním nesrovnalostem – žádný z operátorů zatím nezveřejnil kolik BTS má na té či oné frekvenci.

Jak souvisí počet vysílačů s pokrytím?

Problém číslo dvě pak spočívá v tom, že ne každá BTS musí být nastavená na maximální výkon. Zejména u BTS na 900 MHz bývá docela běžné, že jsou nastaveny na menší dosah (výkon) než ve skutečnosti umožňují. Důvodů, proč snížit vysílací výkon daného vysílače může být hned několik. Jedním z nich bývá například nutnost zvýšit v dané lokalitě kapacitu sítě. Pokud byste v nějakém větším městě umístili jeden vysílač na frekvenci 900 MHz, který by byl nastavený na maximální výkon, tak s ním sice pokryjete třeba celý okres, ale příliš mnoho lidí si v něm nezavolá.

Možná vás napadne – proč tedy nepostavit o pár kilometrů vedle další vysílač také s maximálním výkonem?! To by mohlo znít sice logicky, ale nebylo by to příliš efektivní. Mohlo by totiž mimo jiné nastat to, že by telefon v dané oblasti nevěděl, ke které BTS se má přihlásit, a tak by se co chvíli přihlašoval k jednomu či druhému vysílači, což by zatěžovalo jak síť, tak samotný telefon.

V ideálním případě by to mělo vypadat tak, že dokud by byl signál jedné BTS někde do přijatelné úrovně pro kvalitní a nerušený hovor (což je řekněme do úrovně -92 dBm), tak by do daného území pokrytého tímto vysílačem neměl pronikat signál vysílačů sousedních. Současně by pak měly být buňky (území pokryté jedním vysílačem) co nejmenší. Naše imaginární městečko by bylo tedy v ideálním případě pokryto několika vysílači na frekvenci 1800 MHz o dosahu kolem 1,5 – 2 km.

Při pokrývání vybraného území se však objevuje ještě jeden, poměrně zásadní, problém, a to nerovnosti terénu. Ne za každý kopec a do každého údolí se podaří signál ohnout, a tak se některá „hluchá“ místa musejí dovykrývat dalšími vysílači. V hornatém terénu pak na území o poloměru 35 km můžete potřebovat podstatně více než jednu, dvě nebo tři BTS na frekvenci 900 MHz.

O čem tedy počet BTS vypovídá?

Ačkoliv to bude znít možná až trochu cynicky, tak počet BTS nevypovídá prakticky o ničem. Pokrytí státu s poměrně členitým terénem jako je ČR je natolik složitou záležitostí, že ve velké míře záleží na tom, jak je ten či onen vysílač umístěný, kam a pod jakým úhlem směřují antény, jaký je jejich vysílací výkon, apod. Samozřejmě, že pokud proti sobě postavíme 50 BTS a 1000 BTS, tak zde jisté, znatelné rozdíly nalezneme, ale v případě srovnání počtu BTS například Oskara a Paegasu nejsme schopni usoudit, zda rozdíl, který činí více jak 1000 BTS má nějaký vliv spíše na velikost pokrytého území nebo na kapacitu sítě na pokrytém území. Stejně tak je tomu u Paegasu a Eurotelu.

Čistě teoreticky by bylo stejně dobře možné, že by Paegas měl pokrytou větší část území, zatímco Eurotel by měl na pokrytém území větší kapacitu sítě, jako to, že oba operátoři mají pokryto území téměř stejně a v rámci tohoto území mají stejnou kapacitu sítě. Může to ale také znamenat, že jeden z nich zvolil lepší umístění BTS a nastavení jednotlivých parametrů, a tak dosáhl lepšího pokrytí a zároveň vyšší kapacity sítě na pokrytém území. Zkrátka a dobře, na základě počtu BTS nelze říci, že by jeden operátor předehnal v pokrytí toho druhého. Kromě toho se to spíše liší lokalitu od lokality.

Diskuze (23) Další článek: Známe ceny za mobilní videotelefonování

Témata článku: Ostatní, Vysílač, Pokrytí, Paegas Nej

Určitě si přečtěte