Vyjádření Eurotelu ke včerejšímu článku

Eurotel nám poslal své vyjádření k včerejšímu článku. Operátorovi jsme v něm vyčítali, že své zákazníky velmi špatně informuje o podmínkách vánoční soutěže. Eurotelu se naše závěry nelíbily.
Vyjádření Eurotelu ke včerejšímu článku

Následující oficiální vyjádření se týká včerejšího článku o vánoční nabídce Eurotelu. Napřed uvádím stanovisko Eurotelu, v závěru vyjádření redakce MobilManie.

Eurotel

Dovolte mi, abychom se vyjádřili k Vašemu článku z dnešního dne, tj. 1.12.2004, který byl zveřejněn na serveru www.Mobilmania.cz a který se týkal vánoční akce společnosti Eurotel pro stávající zákazníky.

Úvodem Vám musíme sdělit , že Vaše tvrzení "Přestože Eurotel tvrdí, že vyhrává každý, je skutečnost jiná"  zobecňuje pravidla jedné z letošních vánočních her, která jsou platná pouze pro jednu skupinu zákazníků. Z tohoto důvodu jsme Vám nuceni říci, že zásadně nesouhlasíme s titulkem celého článku "Eurotel nám trochu lže".

Pro každého stávajícího Go zákazníka si společnost Eurotel připravila vánoční nabídku. Tato nabídka pro Go zákazníky se liší podle "bonity" zákazníka - každý zákazník  s vyšší bonitou má nárok na některou výhru z vánoční nabídky, zákazníci patřící do skupiny s nižší bonitou mohou získat stejné výhry, ale neplatí zde pravidlo, že vyhrává každý.

Společnost Eurotel tuto vánoční nabídku zasílala  cíleně skupině Go zákazníků s vyšší bonitou dvěma způsoby -  poštou formou vánočních kuponů na adresu uvedenou při registraci daného telefonního čísla, nebo je formou SMS. Nabídka je pro tyto zákazníky platná a na jejím základě získává každý z těchto zákazníků některou z avízovaných výhod. Herní SMS je ale nutno odeslat z daného telefonního čísla, ke kterému byla tato nabídka přiřazena. Pokud je herní kód odeslán z jiného telefonního čísla, nemusí platit podmínka uvedená na kuponu "vyhrává každý" a v tom případě odesílatel může obdržet zprávu o tom, že jeho herní SMS nevyhrává právě proto, že mohl být ze skupiny s nižší bonitou.
Zákazníci patřící do skupiny s nižší bonitou dostávají svůj herní kód formou SMS. Tito zákazníci mohou získat stejné výhry, ale v tomto případě neplatí pravidlo, že vyhrává každý (v SMS s herním kódem odeslané zákazníkům ani nic takového netvrdíme). Pravidla hry platná pro konkrétní telefonní číslo najdou stávající Go zákazníci na webových stránkách www.eurotel.cz/go po zadání svého telefonního čísla.

Na webové stránky společnosti Eurotel odkazujeme všechny oslovené zákazníky, jak na kuponech, tak v SMS zprávách. Pro nové majitele vánočních malých Go sad platí stejná nabídka jako pro stávající zákazníky s vyšší bonitou. Malá Go sada obsahuje kupon s herním kódem a výhra je opět zaručena pouze při odeslání herního kódu z telefonního čísla obsaženého v Go sadě.

Stávající tarifní zákazníci, kteří podepsali smlouvu o poskytování telekomunikačních služeb do 31.10.2004,  nejsou rozděleni do skupin podle bonity a zde rovněž platí naše tvrzení, že vyhrává každý, které jste Vy použil ve Vašem článku ve zcela jiném kontextu.

Věříme, že se nám podařilo danou situaci objasnit a že ve světle těchto faktů uvedete vše co nejrychleji na serveru www.mobilmania.cz do správných souvislostí.

MobilMania.cz

Včerejší článek se týkal pouze starších uživatelů předplacené služby Go. Budu proto reagovat na první část stanoviska operátora.

Od Eurotelu dnes poprvé oficiálně slyšíme, že akce je rozdělena podle bonity – průměrné útraty zákazníka. To doposud nebylo veřejné a pokud si člověk přečetl následující větu z webu operátora, neměl žádný důvod pochybovat o pravidlech vánoční akce. Toto sdělení je naprosto jednoznačné:

I kdybyste nezískali zrovna minuty na volání, čeká vás odměna ve formě deseti krátkých textových zpráv, které když nevyčerpáte v jednom měsíci, převedeme vám je do měsíců následujících.

Eurotel si je jistě vědom toho, že zmíněná formulace je velmi nešťastná. V průběhu včerejšího dne ji totiž změnil:

I kdybyste nezískali zrovna minuty na volání, máte možnost získat deset krátkých textových zpráv, které když nevyčerpáte v jednom měsíci, převedeme vám je do měsíců následujících.

Tento výrok je už na rozdíl od předchozího pravdivý. Kdyby to takhle bylo od začátku, mohli bychom sice stále namítat, že podmínky akce nejsou průhledné, ale nebyl by žádný důvod psát o lži. Jenže to bylo přesně obráceně, proto si za titulkem článku a za uvedenými informacemi musíme stát.

Nedokážeme nyní posoudit, zdali zákazníci Eurotelu skutečně poslali SMS omylem ze špatného telefonu. V takovém případě bychom ale spíš očekávali, že zpět dostanou odpověď o neplatném kódu, nikoli informaci, že SMS nevyhrává.

Marek Lutonský, šéfredaktor MobilMania.cz

Diskuze (92) Další článek: Neznámí výrobci: Maxon – samá stylová véčka

Témata článku: Operátoři, O2, EU, Euro

Určitě si přečtěte