Výpověď smlouvy posílejte operátorovi raději písemně a jasně ji formulujte, radí ČTÚ

Výpověď smlouvy posílejte operátorovi raději písemně a jasně ji formulujte, radí ČTÚ

V aktuální listopadové Monitorovací zprávě se Český telekomunikační úřad (ČTÚ) věnuje případům, kdy zákazník řádně odeslal operátorovi výpověď smluvního vztahu, operátor ji prokazatelně převzal, ale na výpověď nebral zřetel a dál zákazníkovi posílal faktury i po skončení výpovědní lhůty. ČTÚ spotřebitelům radí, jak se tomuto jednání mají bránit.

Pokud se setkáte s touto či obdobnou negativní zkušeností spojenou s ukončením smlouvy výpovědí, měli byste se proti tomuto jednání bránit a informovat o tom i ČTÚ. Nutnou podmínkou pro správné vypovězení smlouvy je zřetelná a jasná formulace výpovědi zaslaná operátorovi nejlépe doporučeně písemnou formou.

Výpovědní doba maximálně 30 dní

Formulace musí být dostatečně srozumitelná a má jasně vést k závěru o tom, že spotřebitel zamýšlí ukončit konkrétní smluvní vztah. Výpověď je vždy jednostranné právní jednání, proto nevyžaduje akceptaci nebo potvrzení druhé strany. Pro její doručení doporučuje ČTÚ volit takový postup, který bude prokazatelný. To je klíčové pro případné následné spory o to, zda výpověď operátor obdržel.

I když například ústní sdělení výpovědi v průběhu telefonického hovoru s operátorem může být smlouvou považováno za dostatečné a může se jevit jako nejsnazší cesta k ukončení smluvního vztahu, je vhodnější volit písemnou formu výpovědi a takový způsob jejího doručení, který umožňuje doložit, ať již dodejkou či potvrzeným podacím lístkem, že výpověď byla vůči operátorovi účinně doručena.

Řádné doručení výpovědi je nezbytnou podmínkou pro to, aby nastaly právní účinky spojené s jejím uplatněním, tj. určuje počátek běhu výpovědní doby a potažmo i ukončení smluvního vztahu. Výpovědní doba nesmí překročit 30 dnů. V případě, kdy účastník požádá o přenesení čísla k jinému operátorovi, dojde k zániku smlouvy do 10 dnů od podání výpovědi a žádosti o přenos čísla. Účastníci by si v případě ukončování smluv uzavřených na dobu určitou měli být vědomi možných sankcí za nedodržení sjednaného časového závazku.

Diskuze (9) Další článek: Honor Magic Watch 2 na prvních fotkách. Detaily se dozvíme už příští týden

Témata článku: Operátoři, ČTÚ, Výpověď, Smlouvy, Doručení, Ukončení, Písemná forma, Výpověď smlouvy, Výpovědní doba, Operátor, Smluvní vztah


Určitě si přečtěte