Využití MMS ve firmách – utopie či realita?

Agentura Digimark vydala v listopadu 2002 marketingovou studii „Pozice mobilních operátorů, využití MMS a mobilního internetu v českých firmách 2002“. Tento výzkum byl mimo jiné zaměřen na zmapování možností využití MMS ve firmách.
Využití MMS ve firmách – utopie či realita?

Kvantitativního výzkumu, který proběhl v říjnu 2002, se  zúčastnilo 3010 respondentů z  řad českých firem. Jedním z  témat výzkumu bylo zjistit, zda v  současné době existují konkrétní představy o využití služby MMS ve firmách a jaké. Dotazovaným byla proto položena otevřená otázka zjišťující představu respondentů o využití služby MMS v  jejich firmě.

Konkrétní představu o využití MMS zpráv ve firmě, v  níž pracují, uvedlo 695 respondentů, což je téměř čtvrtina z  celkového počtu respondentů. Toto číslo samo o sobě je poměrně vysoké a ukazuje na poměrně dobrý potenciál této služby do budoucna. Mobilní operátoři se zatím ve svých reklamních kampaních na MMS zaměřují více na běžné nefiremní uživatele, služba je zatím zčásti propagována jako módní zábava teenagerů. Výsledky výzkumu ale naznačují, že propagace využití MMS v  podnikání se ještě dočkáme.

Výzkum dále člení možnosti firemního využití MMS do kategorií a  podkategorií obsahujících všechny uváděné nápady, takže při pohledu na toto členění získáváme dobrý přehled o možném spektru využití této služby k  podnikání. Výzkum obsahuje také kvantitativní pohled na výsledky – vidíme tak, o které aplikace je zájem největší, ale především jaké skupiny firem o danou aplikaci zájem nejčastěji projevují.

Následující graf ukazuje rozdělení hlavních kategorií. V  grafu jsou vidět četnosti odpovědí respondentů z  těch, co uvedli představu o využití MMS ve firmě. Obsahovala-li odpověď respondentů více podnětů, byla zařazena do více kategorií, součet procent v  grafu je tedy více než 100%.

Klepněte pro větší obrázek

Využití MMS pro služby zákazníkům je kategorie největší jak co do šíře obsažených nápadů, tak co do počtu firem, které by MMS k  tomuto účelu chtěly využít. Do této oblasti lze zařadit široké spektrum nápadů počínaje reklamacemi a servisními službami, přes podávání různých druhů obchodních informací zákazníkům na vyžádání, až po konzultace se zákazníkem, doplněk služeb na hotline a podobně.

Zajímavé je využití MMS pro dokumentaci (služeb či procesů ve firmě), které si dovede představit více než pětina firem. V  této oblasti se nacházejí především aplikace přinášející možnost bezodkladného pořízení dokumentace, která má být okamžitě dostupná na jiném místě, ať kvůli okamžitému vyhodnocení nebo kvůli tomu, aby se nikdo nemusel jejím pořizováním a doplňováním zabývat v  budoucnu.

Poměrně široké využití služby lze nalézt také v  oblasti vnitrofiremní komunikace. Jedná se zejména o přenos různých informací nutných pro řešení vzniklých problémů, ale i řada dalších možností. Marketing a reklama pomocí MMS má jistě také potenciál rozvoje před sebou (podobně jako se nyní začíná pomalu rozbíhat reklamní využití SMS služby), firmy však zatím toto použití příliš nepředpokládají.

Do kategorie „ostatních specifických aplikací“ jsme zařadili další specifická použití, jejichž vlastnosti se od výše uvedených v  některém důležitém aspektu významně liší. Patří sem jak příjem zpravodajství a dalších užitečných informací, u nichž může být s  výhodou využito obrazové podoby, přes využití do  řešení v  oblasti zabezpečení, komunikaci s  webovými aplikacemi a řada dalších. Do této tematicky široké kategorie spadají nápady skoro pětiny firem.

Výzkum celkově ukazuje, že služba MMS je ve firmách využitelná podobně jako v  nefiremní sféře. Studie přináší přes 200 ukázek možností využití MMS ve firmách, ale také rozčlenění typu použití MMS podle charakteristik firem. Například stavební firmy by rády využívaly služeb MMS pro dokumentaci stavebních prací a kontrolu, zatímco firmy ze sektoru obchodu přicházejí často s  nápady, které se týkají  reklamací. Potenciál služby MMS se tedy jeví jako poměrně velký, její rozvoj bude také záviset na schopnosti operátorů a vývojářských firem přijít s  nabídkou specifických aplikací pro firmy. Důležitou podmínkou pro využití MMS však také bude rozšíření příslušných telefonů nejen ve  firmách, ale také mezi jejich zákazníky. Zde ovšem zatím uživatelé naráží na cenu a  kvalitu příslušných telefonů. V uvedeném výzkumu uvedly pouze 3 firmy, že využívají MMS již nyní. Z  výsledků výzkumu lze usuzovat, že není namístě pohlížet na možnosti využití služeb MMS ve firemním sektoru skepticky, jelikož poptávka po  aplikacích a službách založených na této technologii existuje a má poměrně konkrétní podobu. Nyní už je řada na vývojářských firmách a operátorech, aby poskytli svým zákazníkům služby a aplikace odpovídající této poptávce.

Autorem výzkumu je firma Digimark.

Diskuze (8) Další článek: 26.11.2002 21:40 Chcete si zahrát mezihry z letošní Nokia Game?

Témata článku: Ostatní, Real, Vzniklý problém, MMS, Dobrý přehled, Vnitrofiremní komunikace, Realita, Využití, Utopie


Určitě si přečtěte

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

Aplikace pro Android, bez kterých nedokážu žít [Jakub Vrbacký]

** Donedávna jsem používal Windows 10 Mobile, změna bolela ** Co není na očích, neexistuje, takže mám jedinou plochu ** Důležitým pomocníkem je Nova Launcher s bohatým nastavením

Jakub Vrbacký | 31

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

** Vzhled na prvním místě, vše ostatní se musí podrobit ** Nejedná se však pouze o převlečenou Nokii 8, nabídne víc ** Za nevšední design platí samozřejmě jistou daň, a ne jednu **

Milan Měchura | 10

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

RECENZE: Xiaomi Redmi Note 5 je téměř bez chyby a má skvělou cenu

** Kvalitně zpracovaný telefon, na kterém se obtížně hledají chyby ** NFC je zejména v ČR klíčovým parametrem, který zde bohužel chybí ** Povedený mix funkcí si může držet přijatelnou cenovku

Martin Herodek | 82