Zkušenosti: Siemens S45 po několika týdnech

Protože v čase, který máme vyhrazen na první běžnou recenzi, vyzkoušet všechny funkce a zjistit, jak mobil vyhovuje běžnému používání, připravili jsme delší zkušenosti s touto německou novinkou. Chcete vědět, k čemu všemu lze Siemens S45 využít?
Zkušenosti: Siemens S45 po několika týdnech

V tomto článku se nebudu zabývat mobilem samotným, tedy běžnými funkcemi, ale soustředím se na rozšířené možnosti, o kterých se běžně nepíše. Pokud se chcete dozvědět něco i o těch základních funkcích, přečtěte si moji první recenzi.

Mobil, co umí téměř všechno

Siemens S45 je prvním mobilem s GPRS, který pochází z dílny německého výrobce. GPRS je nyní po dlouhé době slibů komerčně využitelné, a to u dvou našich operátorů, Eurotelu a Paegasu. Začátkem příštího roku se pak přidá Oskar, který nyní GPRS testuje na lidech. Siemens S45 tak rozšířil nabídku mobilů Ericsson T65, T68, R520m a T39,  Nokie 8310, Motoroly T192, T260, T280 a V.66 . Samozřejmě GPRS už umí i mnoho dalších mobilů, ty však nejsou na našem trhu běžně k dostání. O všech jmenovaných mobilech jsme na MobilManii již psali.

Siemens S45 je určen primárně pro práci. Můžete s ním organizovat čas, ukládat do něj kontakty včetně několika položek k jednomu jménu, lze se s ním připojit k Internetu nebo wapovat. Ač to na první pohled není patrné, mobil lze využít také k transportu a úschově běžných počítačových dat. Mobil má také mnoho „zábavních“ funkcí - do mobilu si můžete uložit několik log operátora, spořičů displeje, melodií apod., a to v podstatě v libovolném množství, protože jste omezeni pouze vnitřní pamětí, která má velikost 348 kB. Ač se může zdát nemožné, S45 je mobil, kterému nechybí téměř nic.

Poznámka: Spořič si můžete zaheslovat kódem přístroje. Pokud někdo přijde k mobilu a na něm bude spořič, prostě se dovnitř nedostane. Konečně má spořič nějaký smysl, když už nespoří.

Siemens S45 je prvním mobilem Siemensu po dlouhé době, který má kvalitní klávesnici. Posledním mobilem, na který si vzpomínám a který měl klávesnici de-luxe, byl Siemens S10. Od té doby jsou klávesnice Siemensů vždy buď z pryže, nebo z jiného měkkého materiálu, kvůli čemuž se Siemensy nestaly příliš oblíbené pro psaní textovek. SL45 byl v tohle ohledu prvním krokem k lepšímu, nicméně i zde jsem měl ke klávesnici výhrady. Moje motlitby vyslyšel až model S45, jehož klávesnice je opravdu velmi dobrá. Tlačítka mají dobrý tvar, ideální zdvih a hlavně jejich stisk je doprovázen slyšitelným klapnutím. I k této klávesnici mám ale jednu výhradu - někdy se i přes slyšitelný stisk požadované písmenko nenapíše. Pokud vám Siemens dělá tuto neplechu, zkuste mačkat tlačítka opravdu silou. Pak počet takových „nedoklepů“ takto prakticky eliminujete.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Česká T9 a psaní textovek

S klávesnicí souvisí také další novinka v tomto modelu: česká T9. S45 má jako první mobil Siemensu český slovník T9. Ten se už objevuje i v dalších novinkách, ME45 a C45. Do mobilů starších se však už dodělávat nebude, pokud tedy vlastníte řadu P35 nebo SL45, už se nedočkáte. Důvodem jsou větší nároky českého slovníku na paměť, kterou tyto modely prostě nemají.

Při psaní pomocí T9 platí všechna pravidla jako u jiných modelů s tímto slovníkem. O T9 jsme psali podrobně v článku Za rychlejší textovky: česká T9 v praxi, tehdy jsme slovník testovali na mobilu Nokia 6210. Protože S45 má jiné ovládání a jiná tlačítka, ovládá se samozřejmě jinak také psaní pomocí T9.

Běžné psaní funguje stejně, zde se nic nemění. Slovo, které píšete, je zobrazeno inverzně. Pokud vám slovník po dopsání slova nabídne variantu, která vám nevyhovuje, můžete pravou funkční klávesou přepínat na jiné. Pokud slovník nezná slovo, které chcete napsat, počkejte, až se místo nabízených slov objeví podtržítka. Poté stiskněte levou funkční klávesu (Naučit) a nové slovo napište do okénka, které se na displeji objeví. Nezáleží na tom, zda píšete velkými nebo malými písmeny. Slovník T9 se při psaní zapíná a vypíná mřížkou.

Editor textovek má stejnou nevýhodu jako řada P35 nebo SL45. Textovku začínáte psát velkým písmenem, poté se automaticky editor přepne do režimu psaní malých písmen. Bohužel, po napsání tečky, vykřičníku nebo otazníku editor nenapíše velké písmeno, ale zůstane v režimu malých - tahle drobnost by se moc hodila, zvlášť, když ji většina konkurenčních mobilů dávno nabízí. Dobře tedy, stisknete hvězdičku a velká písmena zapnete. Po napsání prvního velkého písmena začnete psát písmena opět malá; alespoň malá útěcha. Průšvih ovšem nastane, když chcete napsat zkratku, která se skládá jen z velkých písmen, nebo když chcete nějaké slovo napsat z nějakého důvodu verzálkami. Editor se totiž neumí přepnout do trvalého režimu velkých písmen! Proto musíte před každým písmenem stisknout hvězdičku, což je zdlouhavé a z toho důvodu píšu všechno malými. Naštěstí nechybí možnost zapnout číselný režim.

Česká T9 funguje také při psaní ve WAPu i při zápisu poznámek, úkolů a schůzek do kalendáře. Vypínání a zapínání jde přes klávesu s mřížkou. Zvlášť ve WAPu se to hodí, např. když píšete e-mail nebo si povídáte na chatu.

Tip: Jak jsem psal už výše, i přesto, že klávesu jasně stisknete, nemusí se písmeno napsat. Proto nepište po paměti a dívejte se neustále na displej, abyste nebyli překvapeni, že vám v textovce chybí písmenka. To platí zejména při psaní se zapnutým slovníkem T9, protože pak nechybí jen písmenka, ale napíše se úplně jiné celé slovo.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek 

Siemens S45 jako adresář s kontakty

S45 má stejně jako SL45 vícepoložkový adresář. Ke každému jménu si můžete přidat firmu, e-mail, webovou stránku, hlavní telefonní číslo, číslo do kanceláře, mobil a fax, ulici, PSČ, město a zemi. Kontakty lze dělit i do skupin, ovšem ty jsou jen dvě - VIP a žádná skupina. Každá skupina může mít vlastní zvonění, kromě toho mohou zvonit jinak i čísla, která nejsou uložena v seznamu. Podle vyzvánění tak můžete rozlišit, zda vám volá někdo, koho znáte, případně, zda je to někdo důležitý. Skupiny můžete také filtrovat v profilech. Stačí, když určíte, zda se vám mohou dovolat je VIP lidé nebo zda má být volání omezeno na lidi ze seznamu. Pokud bude volat kdokoliv jiný, bude mobil hluchý, resp. vám nedá vědět vyzváněním, že někdo volá.

Paměť mobilu je pět set kontaktů a není sdílená, tj. můžete ji využít do posledního čísla. Bohužel, není možné používat adresář a čísla na kartě SIM dohromady, musíte si vždy vybrat jen jeden seznam. Do toho, který je aktuální, se dostanete stiskem kurzorové klávesy dolů. Pokud hned na to stisknete levou funkční klávesu, přepnete se do druhého seznamu (musíte však být na položce Nový záznam).

S45 má konečně pohodlné hledání ve velkém seznamu. Běžně se přemisťujete stiskem klávesy s daným písmenem na jméno, které na toto písmeno začíná. Nyní je možné napsat těchto počátečních písmen více - např. pro vyhledání jména Dita, které jako desáté začíná na D, stačí stisknout po sobě písmena DI. Dříve by bylo nutné stisknout D a poté devětkrát klávesu dolů. Novinkou je možnost řadit seznam podle skupin - nejprve budou VIP kontakty, potom ty ostatní. Libovolné záznamy lze kopírovat ze SIM do paměti a naopak. Je také možné zkopírovat všechny jména ze SIM do paměti, ovšem už nikoliv naopak. Kontakty si také můžete jako standardní vizitku poslat přes infra nebo přes SMS.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Siemens S45 jako kalendář

Kalendář funguje u S45 stejně jako u SL45 a koneckonců i jako u S35i. Hlavní pohled na události je měsíční, vidíte pod sebou pět týdnů s vyznačením aktuálního dne. Levým funkčním tlačítkem si můžete přepnout na pohled týdenní, kdy vidíte ve sloupci všechny dny týdne a po čtyřech hodinách schůzky - pokud se v danou hodinu něco děje, je zobrazena v místě schůzky čárka. Celý ten je pak v obou pohledech zobrazen tučně. Je to přehledné a účelné. Každé schůzce můžete přidat alarm, který se může opakovat (denně, týdně apod.). Škoda jen, že upozornění lze nastavit pouze v čas schůzky, nikoliv před jejím začátkem.

Novinkou oproti S35i budiž úkoly. Oproti schůzce má úkol příznak nevyřízeno nebo hotovo, tedy je-li splněn či nikoliv. Stejně jako schůzka i úkol může mít charakter poznámky (co mám udělat), volání (komu mám zavolat), setkání (kam mám jít), narozeniny (mám koupit dárek) nebo hlasové poznámky (prostě si úkol či schůzku namluvíte); maximální délka textu úkolu (i schůzek) je 32 znaků. Poté následujte stručný popis a případně to, zda má být úkol termínovaný. Pokud ano, nastavíte si začátek, kdy na něm máte začít pracovat, a datum, kdy má být ukončen, obojí včetně přesného času. Kdykoliv pak můžete úkol označit jako splněný a potom ho případně vymazat. Jinak bude figurovat v seznamu jako odškrtnutý. Pokud úkol právě běží (tedy byl započat), najdete u něj vykřičník. Škoda jen, že v přehledu v kalendáři vidíte pouze schůzky a nikoliv také úkoly. Kapacita organizéru pro schůzky a úkoly je 50 míst.

Narozdíl od S35i je zde samostatnou položkou budík. Můžete si nastavit dny, ve které má být aktivní a čas, kdy vás má vzbudit. S45 přidává možnost uložit si i deset poznámek, které lze rozdělit na veřejné a důvěrné. Ty důvěrné si můžete přečíst pouze tehdy, zadáte-li kód přístroje. Tato funkce tak může nahradit podobnou věcičku, kterou umí Ericssony, a sice paměť na různé PINy a tajná čísla.

Klepněte pro větší obrázek  Klepněte pro větší obrázek

Siemens S45 jako modem

K S45 je na cédéčku dodáván program pro nastavení počítače, aby se z něj šlo připojit mobilem pomocí GPRS k Internetu. Bohužel, odmítá se nainstalovat na česká Windows, proto je nutné počítač nastavit ručně. Tomu se budeme věnovat v samostatném článku, a to pro všechny tři operátory. 

Siemens S45 jako úschovna dat

Siemens SL45 přišel začátkem roku se zajímavým nápadem - přímo do mobilu je vložena paměťová karta, která slouží jako archív na textovky, MP3, hlasové poznámky, nové melodie, obrázky apod. Protože paměťová karta je příliš drahá, S45 od tohoto řešení upustil a má pouze malou paměť integrovanou. Sice si tak nemůžete přehrávat MP3 a dělat pětihodinové poznámky, ovšem ostatní funkce a možnosti zůstaly. Záznamník je nyní pouze tříminutový, do paměti o velikost 348 kB si ale můžete uložit libovolné množství obrázků (BMP) a melodií (MID), které si pak můžete uložit mezi vlastní zvonění.

Obrázky pak lze využít jako logo operátora nebo jako spořič obrazovky, kdy se ukazuje pouze obrázek a název sítě. Když to ale vezmu kolem a kolem, do paměti lze uložit jakékoliv soubory, takže mobil klidně může posloužit i pro přenos dat. Vlastní paměť je přístupná díky programu normálně z počítače a můžete s ní pracovat jako s jakoukoliv jinou složkou v počítači. Lze si tak přidávat obrázky, melodie, archivovat SMS z mobilu do počítače, přenášet dokumenty z domu do práce a naopak, kopírovat hlasové poznámky apod. Je to velmi prosté a Siemens touto funkcí určitě potěší mnoho uživatelů. Zvlášť, když je v základní dodávce datový kabel. V mobilu si pak paměť prohlížíte v menu Surf./zábava - Card-Explorer. Vidíte v něm přesně obsah jednotlivých složek. Pokud jde o obrázky ve formátu BMP, můžete si je prohlížet a případně uložit jako logo operátora nebo spořič obrazovky, soubory MID můžete přehrát a pokud se vám bude písnička líbit, lze ji přidat mezi vlastní zvonění, případně editovat ve vestavěném skladateli.  Přímo v mobilu lze soubory mazat, přejmenovat, kopírovat na jiný Siemens přes infra a vytvářet složky. Tato funkce je mezi mobilními značkami jedinečná a opravdu velmi povedená.

Klepněte pro větší obrázek

Jak funguje synchronizace s počítačem

Kromě programu pro práci s pamětí je na cédéčku také program Quick Sync, který slouží k synchronizaci dat v mobilu a Outlooku. Po spuštění vás bude bohužel otravovat několika chybovými hláškami v němčině, poté se ale spustí. Hned na začátku je vhodné změnit font na nějaký čitelnější, nejlépe MS Sans Serif (nabídka Extra - Options).

Základ programu tvoří hlavní nabídka, levý sloupeček s hlavními přepínači a velké okno s kontakty nebo záznamy v kalendáři. Nejprve je nutné program nastavit. Jděte opět do nastavení programu a zde na první záložce zaškrtněte položky Read calendar entries at start a Read contacts at start, aby se vždy při spuštění programu automaticky načetla data z mobilu a z Outlooku. V dolní části dialogu si můžete zvolit, zda se mají veškeré změny provádět ihned nebo má program počkat, až budete práci s programem ukončovat. Důležitá je rovněž položka Autosync, která přidá do nabídky File stejnojmenný příkaz. Ten umožní provést automatickou synchronizaci mobilu s Outlookem, jinak budete vše muset dělat manuálně. Kontakty se synchronizují v pořadí příjmení, jméno.

Poznámka: Při synchronizaci není vhodné pracovat s mobilem, protože se proces může přerušit a pro obnovení spojení bude nutné mobil restartovat. Synchornizace není také nijak rychlá, s tím holt musíte počítat, až budete spěchat z práce.

Po automatické synchronizaci se kontakty i položky kalendáře (podle toho, co jste synchronizovali) načtou zároveň do Quick Syncu. U každé položky jsou dvě zatržítka - pokud je zaškrtnuta ta první, je kontakt (položka v kalendáři) uložen v Outlooku, ta druhá signalizuje uložení v mobilu. Takto je možné ručně vybírat, které položky budou kde uloženy a provádět tak jakousi manuální synchronizaci. Všechny položky lze v Quick Syncu samozřejmě upravovat a případně mazat a vytvářet nové.

Tip: Protože S45 neumí psát přímo v mobilu diakritiku a při synchronizaci čeština funguje správně, můžete si diakritiku v mobilu doplnit. Je to celkem prosté a přitom pohodlné.

Klepněte pro větší obrázek

Mobil na úrovni

Siemens S45 je bezesporu zajímavý mobil, kterému se bohužel nevěnuje tolik pozornosti, jakou by si nejspíše zasloužil. Ergonomie ovládání je na velmi vysoké úrovni, je velmi svižný a nikdy s ním nebudete čekat až zareaguje na stisk klávesy. Výborné jsou funkce, těžko najdete něco, co vám bude chybět. Jedinou opravdovou výhradu mám ke slabšímu podsvícení displeje, občasnému nezareagování klávesy na stisk, nedostatku skupin a po čase vrzajícímu zadnímu krytu. Trošku také vadí, že i při tichém profilu vám baterie ohlašuje, že je vybitá; naštěstí docela potichu. I přesto všechno je Siemens S45 mobil, který budu i nadále používat rád.

Poznámka k podsvícení displeje: Siemens S45 Marka Lutonského září o hodně více než můj, takže tato moje výtka závisí spíše na konkrétním modelu.

Tip: Pokud se o mobilu chcete dozvědět více, přečtěte si moji starší recenzi. V ní píšu o dalších funkcích, kterým jsem zde nevěnoval pozornost.

Pokud máte k mobilu jakékoliv dotazy, klidně se ptejte v diskusním fóru. Vzhledem k tomu, že máme v redakci S45 skoro všichni, někdo vám určitě odpoví ;-)

 

Diskuze (508) Další článek: SpaceHogCE – prasátko, které nešetří peníze, ale paměť

Témata článku: Siemens, Ericsson T65, Nokia 6210 Navigator, Siemens S45, Siemens SL45, Nové slovo, Zkušenost


Určitě si přečtěte

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

RECENZE: Honor 10 drtí konkurenci nejen duhovými odlesky, ale i výbavou a cenou

** Honor 10 opět přichází se skvělým poměrem ceny a výkonu ** Za přijatelnou cenu nabízí bohatou ochutnávku ze světa nejlepších ** Nastávající tuctovost displejů s výřezem zahání zády s odlesky duhy

Jakub Vrbacký | 40

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

RECENZE: Xiaomi Mi Mix 2S — keramický umělec bez rámečků i kompromisů

** Bezrámečkovost ve známé podobě se špičkovou výbavou i foťákem ** Vítanou novinkou je podpora bezdrátového nabíjení ** V neposlední řadě zaujme také svou lákavou cenou.

Martin Miksa | 39

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Amazfit BIP: Vyzkoušeli jsme nejlevnější chytré hodinky od Xiaomi

Odlehčená verze prvních hodinek Xiaomi Huami Amazfit Xiaomi Huami Amazfit Bip míří do ČR za cenu 2 500 Kč Mají vestavěnou GPS a slibují výdrž až 45 dní

Petr Březina | 136

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

RECENZE: Nokia 8 Sirocco — luxusně nepraktická

** Vzhled na prvním místě, vše ostatní se musí podrobit ** Nejedná se však pouze o převlečenou Nokii 8, nabídne víc ** Za nevšední design platí samozřejmě jistou daň, a ne jednu **

Milan Měchura | 10

RECENZE: Huawei P20 Lite — odlehčená verze letošní špičky láká vzhledem i cenou

RECENZE: Huawei P20 Lite — odlehčená verze letošní špičky láká vzhledem i cenou

** Osvědčený recept Huawei v trochu modernějším střihu ** Výřez v displeji neruší ani zdaleka, jak by se mohlo zdát ** Odemykání obličejem je návykové a překvapivě dobře funguje

Martin Herodek | 39

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

RECENZE: Nokia 6.1 a Android One mají trumfy, které z tabulky nevyčtete

** Výrazně vyšší výkon ve srovnání s předchůdcem ** Čistý Android není pro každého, má ale svoje kouzlo ** Moderní pojetí klasiky bez zbytečných módních výstřelků

Martin Herodek | 14