Do grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu se přihlásilo 174 projektů z celé ČR

  • Rozděleny budou 3 miliony korun
  • Nejvíce přihlášek je z Prahy a Moravskoslezského kraje
  • Maximální částka na projekt činí 100 000 Kč
  • Letošní ročník propojuje integrace znevýhodněných skupin

Do grantové výzvy T-Mobile Mluvme spolu letos přišlo 174 žádostí; od neziskových organizací (145), lokálních komunit (8) a neformálních skupin (21). Nejvíce přihlášek je z Prahy (57) a Moravskoslezského kraje (28), nejméně z Pardubického a Karlovarského kraje (vždy po dvou). Mezi organizace a uskupení budou rozděleny 3 miliony korun.

„Chceme i nadále pomáhat drobným lokálním iniciativám, které konkrétní aktivitou efektivně řeší místní situaci. Ať už je výsledkem integrace izolované skupiny či fyzická proměna místa k lepšímu, za vším stojí komunikace a vzájemná spolupráce,“ říká Eva Karasová, manažerka společenské odpovědnosti T-Mobile.

Maximální částka, o kterou mohli zájemci žádat, byla 100 000 Kč, přičemž podmínkou bylo minimálně 10% spolufinancování formou finanční spoluúčasti, materiální podpory nebo dobrovolnické práce. Projekt, na který byla podána žádost o grant, musí být zrealizován od 1. září 2016 do 31. srpna 2017.

I v letošním ročníku granty pomohou zlepšit komunikaci v různých sdruženích, skupinách a komunitách, vylepšit fyzicky situaci v konkrétních lokalitách jednotlivých regionů či vyřešit problém spolupráce či integrace různých skupin. Sešly se tak žádosti o pomoc v rámci integrace lidí s různým typem postižení, žádosti o podporu vzdělávacích, komunitních a volnočasových center, rozvoj dobrovolnictví, prosby o pomoc při řešení situace rodin či matek s dětmi ohrožených sociálním vyloučením či podporu generačního soužití a mezigeneračního působení.

Letošní ročník propojuje integrace skupin, které se ve společnosti cítí jakkoli izolovány (dlouhodobě nezaměstnaní, senioři, dospívající ze sociálně slabého prostředí, děti z dětských domovů, ohrožení šikanou, osoby s odlišnou sexuální orientací, vírou, zdravotním handicapem atd.).

Více informací o grantové výzvě a seznam podpořených projektů na www.t-mobile.cz/pomahame

Další článek: BlackBerry DTEK50: nejbezpečnější Android na trhu [recenze]

Témata článku: Tiskové zprávy