GTS Czech

Vše, co chcete vědět o virtuálním operátorovi GTC Czech. Informace, novinky, tarify, dočasné akce... Klikněte sem!
GTS Czech

Virtuál s největší možnou mírou nezávislosti na síťovém operátorovi, v tomto případě na T-Mobilu. GTS Czech cílí na firemní klientelu, je líhní pro další virtuály, přesně řečeno virtuální operátor zpřístupňující mobilní síť (MVNE). Zkratka MVNE pochází z anglického Mobile Virtual Network Enabler, což je jakýsi prostředník mezi síťovým operátorem a klasickým virtuálem, který zpravidla obhospodařuje technickou stránku věci a činnosti, jako jsou zákaznické služby.

Android 4.3 pro Samsung Galaxy Note II: zatím neoficiálně