ISP Alliance vyzývá Vládu ČR k podpoře vysokorychlostního internetu

ISP Alliance, sdružující regionální operátory a poskytovatele připojení k internetu, vyzývá Vládu ČR, aby ukončila neproduktivní přetahování ministerstev průmyslu a obchodu a vnitra o dotační prostředky na sítě nové generace a použila je k tomu, k čemu jsou skutečně určeny – k podpoře rozšiřování vysokorychlostního internetu do všech domácností v České republice.

„Z našeho pohledu je nejdůležitější, aby stát konečně nezávisle, nepředpojatě a přesně zmapoval, kde je třeba pomoci ze státních prostředků nebo evropských dotací. Předpokládá to i Evropská komise, aby uvolnila z evropských fondů na financování infrastruktury byť jediný eurocent. Je potřeba kvalitní analýza, kterou zatím během roku práce na plánu rozvoje NGA sítí nedokázalo ani MPO, ani MV udělat,“ říká Jakub Rejzek, ředitel pro obchod a regulaci ISP Alliance.

ISP Alliance bojuje za rovné podmínky, které zajistí ve všech takto vytipovaných místech, kde existuje tržní selhání, tu nejkvalitnější infrastrukturu za nejlepší peníze. Podmínky ale nesmí být diskriminační a nesmí upřednostňovat nikoho. Jen tak se skutečně zajistí rozšíření kvalitního vysokorychlostního internetu (NGA) i do těch nejmenších obcí. „Jsme nejblíže našim zákazníkům, víme co potřebují, a nebojíme se otevřené a spravedlivé soutěže,“ dodává Jakub Rejzek.

Aktuálně představené návrhy  veřejné podpory výstavby vysokorychlostního připojení k internetu ignorují základní pravidla veřejné podpory, jsou připravované zmatečně a bez konzultací s průmyslem. Zásadní nesouhlas vyjadřuje ISP Alliance i s plány na vytvoření nového státního podniku, který by měl dohlížet na výstavbu a provoz sítí pro vysokorychlostní připojení. „Takto připravovanou podobu výstavby sítí nové generace obsaženou v Národním plánu odmítáme, protože v navrhované podobě dlouhodobě poškodí tržní prostředí,“ říká Jakub Rejzek

ISP Alliance upozorňuje, že spolu s dalšími svazy a asociacemi a zástupci internetového a telekomunikačního průmyslu podepsali výzvu předsedovi vlády, ve které ho upozorňuje, že základní strategické dokumenty týkající se rozvoje internetu v ČR vznikají chaoticky a nesystémově. Celou situací by se měl zabývat osobně premiér a ukončit dosavadní nedůstojný postup svých ministrů, který povede jen ke ztrátám pro Českou republiku a její občany a firmy a nenaplnění vládního prohlášení.

OnePlus Mini: malý superphone prozrazuje parametry v benchmarku

Témata článku: Tiskové zprávy