» Katalog mobilů » Lenovo » Lenovo K5 Plus

Lenovo K5 Plus

Cenově dostupný kovový model Lenova z roku 2016, který měl za úkol konkurovat zařízením od Xiaomi a Honoru s nejlepším poměrem ceny a výkonu. Zhruba po půl roce na trhu jej v portfoliu střídala generace K6.

Lenovo K5 Plus
Vybavenost: 68 %
Cena:
~/PubSystem.Controls.Run.Catalogs1/CatalogDetail.ascx
System.FormatException
Input string was not in a correct format.
mscorlib
at System.Text.StringBuilder.AppendFormat(IFormatProvider provider, String format, Object[] args) at System.String.Format(IFormatProvider provider, String format, Object[] args) at PubSystem.Controls.Run.Catalogs.CatalogsUtils.<>c__DisplayClass4.b__0(Match m) at System.Text.RegularExpressions.RegexReplacement.Replace(MatchEvaluator evaluator, Regex regex, String input, Int32 count, Int32 startat) at System.Text.RegularExpressions.Regex.Replace(String input, MatchEvaluator evaluator) at PubSystem.Controls.Run.Catalogs.CatalogsUtils.ReplaceHCE(String text, String codeDefault, Int32 id_form, Boolean hidePrice) at ASP.pubsystem_controls_run_catalogs1_catalogdetail_ascx.__DataBind__control12(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnDataBinding(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at System.Web.UI.Control.DataBindChildren() at System.Web.UI.Control.DataBind(Boolean raiseOnDataBinding) at PubSystem.Controls.Run.Catalogs1.CatalogDetail.RefreshData() at System.Web.Util.CalliHelper.EventArgFunctionCaller(IntPtr fp, Object o, Object t, EventArgs e) at System.Web.Util.CalliEventHandlerDelegateProxy.Callback(Object sender, EventArgs e) at System.Web.UI.Control.OnLoad(EventArgs e) at System.Web.UI.Control.LoadRecursive() at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index) at PubSystem.Controls.Run.CacheControl.CreateChildControls()