Mobilní operátoři se podílejí na projektu prevence v medicíně

Mobilní operátoři se podílejí na projektu prevence v medicíně

Mobilní operátoři v České republice spojili své síly a spolu s akademickými pracovišti se zapojili do přípravy inovativního programu ITAREPS, který slouží k prevenci návratu psychotických onemocnění a výrazně šetří náklady na hospitalizaci pacientů.

„Inovativní technické řešení, vzniklé s přispěním všech tří tuzemských mobilních operátorů, připravilo půdu pro to, abychom se stali světovou jedničkou ve využití moderních technologií ve službách medicínské prevence,“ uvedl MUDr. Filip Španiel, Ph.D., z Psychiatrického centra Praha.

Program funguje tak, že pacient s diagnózou psychotického onemocnění a jeho vybraný rodinný příslušník vyplňují jednou týdně jednoduchý dotazník, který mapuje výskyt varovných příznaků opětovného vzplanutí (relapsu) nemoci. Výsledek pak odesílají do systému jako SMS prostřednictvím mobilního telefonu. Matematický algoritmus připravený kybernetiky zhodnotí riziko blížícího se zhoršení nemoci a v případě nouze vydá ITAREPS automaticky e-mailovou zprávu ošetřujícímu lékaři, který následně u nemocného jednorázově upraví medikaci. Projekt snižuje počty hospitalizací o více než 70 procent, což vede k výrazné úspoře výdajů: každá koruna investovaná do provozu programu se vrací jako 18 Kč ušetřených za neuskutečněnou hospitalizaci.

Program ITAREPS představuje unikátní koordinovanou aktivitu akademických a korporátních institucí. Byl vyvinut v Psychiatrickém centru Praha s přispěním Katedry kybernetiky ČVUT a společností Academia Medica Pragensis a ComGate Interactive. Mobilní operátoři připravili společně technickou platformu, která umožní bezplatnou komunikaci uživatelů programu.

„Mobilní technologie se rozšiřují i do oblastí, kde bychom to ještě před několika lety možná vůbec nečekali, a uplatňují se i při prevenci onemocnění a léčbě pacientů. Díky těmto technologiím dnes mohou být pacienti v kontaktu se svým lékařem, kdykoli to potřebují,“ řekl jednatel ComGate Interactive Jan Hanzlík.

ITAREPS je zatím využíván v České a Slovenské republice, v Nizozemí a Japonsku. Jakoukoliv podporu programu ITAREPS však prozatím až na jednu výjimku odmítly všechny zdravotní pojišťovny v ČR.

Program ITAREPS

Program ITAREPS (Information Technology Aided Relaps Prevention in Schizophrenia) se zaměřuje na rychlé a cílené rozpoznání časných varovných příznaků relapsu psychotického onemocnění s využitím moderních komunikačních a informačních technologií, umožňuje včasnou intervenci v iniciálních stadiích relapsu. Program napomáhá výraznému zlepšení a zrychlení komunikace mezi pacientem a jeho ambulantním psychiatrem bez ohledu na aktuální dostupnost lékaře a umožňuje snížit míru opětovného vzplanutí nemoci a následných psychiatrických hospitalizací. Pomáhá tak ve svém důsledku zlepšit kvalitu života nemocných.

Témata článku: Operátoři, Tiskové zprávy