Personální změny v orgánech společnosti Telefónica O2

Personální změny v orgánech společnosti Telefónica O2

Dozorčí rada na svém zasedání dne 24.2. 2009 projednala personální změny ve statutárním a dozorčím orgánu společnosti. Dozorčí rada vzala na vědomí rezignaci Viveka Deva na členství v dozorčí radě a Fernanda Astiaso Laína na funkci člena představenstva společnosti. V obou případech bylo důvodem odchodu z orgánů společnosti Telefónica O2 Czech Republic a jejich přechod na jiné managerské pozice v rámci skupiny Telefónica.

Na uvolněné místo v dozorčí radě byl kooptován Enrique Used Aznar, který působí v orgánech různých společností a institucí. Novým členem představenstva se stal José Perdomo Lorenzo, viceprezident pro rezidentní zákazníky společnosti Telefónica O2 Czech Republic.

Témata článku: Tiskové zprávy