Sedmý ročník Semináře nejen pro Zelené firmy představil zpětný odběr jako příležitost pro efektivitu společností

Zpětný odběr výrobků jako příležitost pro efektivitu společností. To bylo hlavním tématem sedmého ročníku Semináře nejen pro Zelené firmy, který se včera uskutečnil v prostorách Mendelovy univerzity v Brně. V rámci přednášek, kterých se zúčastnilo šest desítek lidí, odborníci prezentovali přínos zpětného odběru pro firmy, problematiku využitelnosti drahých kovů v elektroodpadu či vybrané méně běžné systémy svozu komunálního odpadu.

Letošní ročník Semináře nejen pro Zelené firmy pořadatelé zaměřili na problematiku zpětného odběru elektroodpadu, který představuje vhodnou příležitost pro zvýšení efektivity společností. „Zpětný odběr může společnostem přinést výrazné zvýšení jejich efektivity, a to jak v rovině časové, tím, že nepodléhá průběžné evidenci o odpadech a firmy tak nemusí vést papírovou agendu, tak finanční, kdy je zpětný odběr realizován bezplatně. Současně s těmito oblastmi přichází i efektivita ochrany životního prostředí, neboť vše, co zpětným odběrem projde, je prokazatelně ekologicky recyklováno. V neposlední řadě pak zpětný odběr nabízí efektivitu sociální tím, že je navázán na zpracovatele, kteří často zaměstnávají osoby se sníženou pracovní schopností,“ popsal hlavní výhody David Vandrovec, ředitel skupiny REMA, která spolu s Agronomickou fakultou Mendelovy univerzity seminář pořádá.

V rámci sedmi přednášek na semináři vystoupili odborníci z řad akademických pracovníků Mendelovy univerzity, ale i z oblasti odpadového hospodářství. Kromě toho prezentovali zástupci z řad zpracovatelů elektroodpadu nebo představitelé společnosti SAKO Brno, která poskytuje komplexní služby v oblasti odpadového hospodářství.

Témata článku: Tiskové zprávy