Skupina PPF kupuje většinový podíl v Telefónica Czech Republic

Skupina PPF kupuje většinový podíl v Telefónica Czech Republic

Skupina PPF oznamuje, že se dohodla se společností Telefónica, S.A., na akvizici 65,9% podílu v Telefónica Czech Republic, a.s., zahrnující rovněž 100 % v dceřiné společnosti Telefónica Slovakia, s.r.o. Celková kupní cena je 63,6 miliardy Kč (což znamená 305,6 Kč na akcii). Skupina PPF bude transakci financovat jak z vlastního kapitálu (35,5 miliardy Kč), tak úvěrem syndikovaným na bankovním trhu pod vedením Société Générale.

Dokončení transakce je podmíněno souhlasem Evropské komise s nabytím kontroly nad Telefónica Czech Republic, a.s., ze strany PPF. Po jejím dokončení bude PPF povinna učinit minoritním akcionářům povinnou nabídku převzetí ve vztahu k jejich akciím.

Dohoda dále zahrnuje následující ujednání:

  • Telefónica CR/SK bude i po převzetí skupinou PPF moci po dobu čtyř let používat značku O2.
  • Společnost bude moci po dobu čtyř let zůstat součástí „Business Partners Programme“ společnosti Telefónica A.S., který zahrnuje například přístup k společnému nákupu technologií, dohody o roaming atd.
  • Telefónica S.A. si ponechává podíl 4,9 % v Telefónica CR, přičemž se zavázala, že ve vztahu k těmto akciím neakceptuje povinnou nabídku převzetí ze strany PPF.
GoMobil nově: sestavte si tarif Na míru

Témata článku: Tiskové zprávy