Veltrusy: Ostrov pokladů. Geolokační hra startuje v srpnu

Veltrusy: Ostrov pokladů. Geolokační hra startuje v srpnu

Location-based services stále více propojují reálný svět se světem digitálním a v posledních letech zažívají velký boom. Jde o služby a aplikace mobilních zařízení, které pracují s polohou uživatele či samotného zařízení. Jejich stále větší obliba souvisí především s dostupností mobilních telefonů vybavených GPS systémem a internetovým připojením, čehož začínají dnes využívat i některé zahraniční iniciativy pro podporu školních a mimoškolních vzdělávacích aktivit. V posledních letech se ve větší míře objevují herní aplikace pro učení spojené se specifickou lokalitou, prvním českým příkladem je projekt geolokační vzdělávací hry „Veltrusy: Ostrov pokladů“.

Geolokační vzdělávací hry (v angličtině location-based games) využívají hlavních funkcí smart telefonů či tabletů jako herního motoru posouvajícího příběh v závislosti na pohybu hráčů, plnění úkolů, úspěšnosti řešení testových úloh či rébusů spojených s danou lokalitou. Zajímavým aspektem geolokačních vzdělávacích her je překrývání známých míst novými informacemi a kontexty. Dnes nezajímavá lokalita se tak může rázem změnit například v rozhodující místo historie, kde se před sto lety odehrála krvavá bitva. Nové kontexty oživí místa a objekty, které jsme dříve neviděli, i když jsme okolo nich procházeli každý den.

Hry jako podkladu pro učení je využíváno zejména pro podporu motivace k učení a logickému propojení vzdělávacího obsahu. Základními předpoklady úspěšného mobilně vzdělávacího projektu jsou zajímavá lokalita, zodpovídání otázek, jejichž odpovědi lze zjistit pozorováním okolí a plněním jednoduchých úkolů, využití kamery, kompasu, záznamníku nebo možnost vyhledávání zdrojů na internetu apod. „Veltrusy: Ostrov pokladů“ občanského sdružení M77 je herní aplikací pro interaktivní vzdělávání v přírodě, přímo v areálu Veltruského zámeckého parku. Projekt bude představen v srpnu 2013 a veřejnosti představí tuto přírodní a kulturní lokalitu zcela novou hravou formou. Návštěvníci se dozví více o historii, ale i charakteristických znacích specifického ekosystému, který je pro daný areál typický. Aplikace má být nejen průvodcem, informačním zdrojem, ale také zábavnou hrou zapojující návštěvníky Veltrus do nejrůznějších aktivit. Všechny věkové kategorie naleznou v aplikaci něco zajímavého. Již v srpnu bude možné si aplikaci pro Váš smart telefon (OS Android) stáhnout a udělat si malý výlet za dobrodružstvím přímo v areálu zámeckého parku Veltrusy. Vývoj podpořila Nadace Vodafone ČR, více informací naleznete na www.m77.cz/mgame

Další článek: Šifrovací telefony jsou hit. Pomohly politické kauzy

Témata článku: Tiskové zprávy